Øyvind Sverre Bruland

Øyvind Sverre Bruland

Øyvind S. Bruland er professor 1 ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo og overlege ved Klinikk for kreft og kirurgi, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet.

Kreftsykepleie

Pasient, utfordring, handling
Anne Marie Reitan og Tore Kr. Schjølberg (red.)
Utgivelsesår: 2010