Jørgen Bramness

Jørgen Bramness

Jørgen G. Bramness er professor og forskningsdirektør ved Senter for rus og avhengighetsforskning (SERAF), Universitetet i Oslo, og seniorforsker ved Avdeling for legemiddelepidemiologi, Nasjonalt folkehelseinstitutt. Han har bakgrunn innen psykiatri og farmakologi.

Psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom

Symptomer, diagnostikk og behandling
Alv A. Dahl, Trond F. Aarre og Jon Håvard Loge (red.)
Utgivelsesår: 2014

Helsehjelp til personer med rusproblemer

Stian Biong og Siri Ytrehus (red.)
Utgivelsesår: 2012