Berit Rokne

Berit Rokne

Berit Rokne er ansatt som professor i sykepleievitenskap ved Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen.

Diabetes

Forebygging, oppfølging og behandling
Anita Skafjeld og Marit Graue (red.)
Utgivelsesår: 2011

Å leve med kronisk sykdom

En varig kursendring
Eva Gjengedal og Berit Rokne Hanestad (red.)
Utgivelsesår: 2007