Gunvor Skutlaberg Andresen

Gunvor Skutlaberg Andresen

Gunvor Skutlaberg Andresen er sykepleier og cand.san. Hun har mange års erfaring som sykepleier fra barneavdeling/nyfødtavdeling. Siden 1995 har hun vært ansatt som høgskolelærer/-lektor ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsfag.

Engasjement og læring

Fagkritiske perspektiver på sykepleie
Herdis Alvsvåg og Oddvar Førland (red.)
Utgivelsesår: 2007