Hilde Beate Vik

Hilde Beate Vik

Hilde Beate Vik er utdannet onkologisk sykepleier med videreutdanning i livssyn og etikk. Hun er ansatt ved seksjon for blodsykdommer, poliklinikken, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet.

Kreftsykepleie

Pasient, utfordring, handling
Anne Marie Reitan og Tore Kr. Schjølberg (red.)
Utgivelsesår: 2010