Kristin Bjordal

Kristin Bjordal

Kristin Bjordal er dr.med., overlege og seksjonsleder ved Klinikk for kreft og kirurgi, fagseksjon 3, avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet.

Kreftsykepleie

Pasient, utfordring, handling
Anne Marie Reitan og Tore Kr. Schjølberg (red.)
Utgivelsesår: 2010