Stine Engebretsen

Stine Engebretsen

Stine Engebretsen er akuttsykepleier og fagutviklingssykepleier ved Akuttmottaket, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål. Hun har master i klinisk sykepleievitenskap fra Høgskolen i Oslo.

Intensivsykepleie

Tove Gulbrandsen og Dag-Gunnar Stubberud (red.)
Utgivelsesår: 2015