Anne Karin Måløy

Anne Karin Måløy

Anne Karin Måløy er ansatt som diabetessykepleier ved Barnemedisinsk poliklinikk, Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål.

Diabetes

Forebygging, oppfølging og behandling
Anita Skafjeld og Marit Graue (red.)
Utgivelsesår: 2011