Arne Sunde

Arne Sunde

Arne Sunde, dr.ing., er ansatt som professor II ved Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Han er i tillegg seksjonsleder ved Fertilitetsseksjonen, Kvinneklinikken, St. Olavs Hospital HF i Trondheim.

Jordmorboka

Ansvar, funksjon og arbeidsområde
Anne Brunstad og Eva Tegnander (red.)
Utgivelsesår: 2010