Sturla H. Eik-Nes

Sturla H. Eik-Nes

Sturla H. Eik-Nes, dr.med., er professor ved Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Han er i tillegg ansatt som seksjonsoverlege ved Nasjonalt senter for fostermedisin, Kvinneklinikken, St. Olavs Hospital HF i Trondheim.

Jordmorboka

Ansvar, funksjon og arbeidsområde
Anne Brunstad og Eva Tegnander (red.)
Utgivelsesår: 2010