Harm-Gerd K. Blaas

Harm-Gerd K. Blaas

Harm-Gerd K. Blaas, dr.med., er førsteamanuensis ved Det medisinske fakultet, Norges teknisknaturvitenskapelige universitet (NTNU) og overlege ved Nasjonalt senter for fostermedisin, Kvinneklinikken, St. Olavs Hospital HF i Trondheim.

Jordmorboka

Ansvar, funksjon og arbeidsområde
Anne Brunstad og Eva Tegnander (red.)
Utgivelsesår: 2010