Arne Langøen

Arne Langøen

Arne Langøen er sykepleier med sårbehandling som spesialområde, og er ansatt som førstelektor ved Høgskolen Stord/Haugesund, Avdeling for helsefag.

Sykepleie i hjemmet

Arvid Birkeland og Anne Marie Flovik
Utgivelsesår: 2014