Liv-Karin Halvorsen Bastøe

Liv-Karin Halvorsen Bastøe

Liv-Karin Halvorsen Bastøe er førstelektor ved Høgskolen i Østfold. Hun er utdannet sykepleier, har gått lærerlinjen ved Norges sykepleierhøgskole og har mellomfag i medisinsk sosiologi og embetseksamen i sykepleievitenskap. Førstekompetansen har hun blant annet fått på grunnlag av kapitler i lærebøker og faglige og vitenskapelige artikler med blant annet fokus på nyere utdanningshistorie innen sykepleierutdanningen i Norge.