Steinunn Einarsdòttir Egeland

Steinunn Einarsdòttir Egeland

Steinunn E. Egeland er utdannet kreftsykepleier. Hun er ansatt som klinisk spesialist i sykepleie til barn med kreft, NSF-godkjent veileder og undervisningssykepleier ved Barneklinikken, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet.

Kreftsykepleie

Pasient, utfordring, handling
Anne Marie Reitan og Tore Kr. Schjølberg (red.)
Utgivelsesår: 2010