Hege Oddbjørg Hustvei Sandring

Hege Oddbjørg Hustvei Sandring

Hege Oddbjørg Hustveit Sandring er ansatt som onkologisk sykepleier, enhetsleder ved Klinikk for kreft og kirurgi, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet.

Kreftsykepleie

Pasient, utfordring, handling
Anne Marie Reitan og Tore Kr. Schjølberg (red.)
Utgivelsesår: 2010