Lise Jannicke Rustad

Lise Jannicke Rustad

Lise Jannicke Rustad er ansatt som onkologisk sykepleier og enhetsleder ved Klinikk for kreft og kirurgi, avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet.

Kreftsykepleie

Pasient, utfordring, handling
Anne Marie Reitan og Tore Kr. Schjølberg (red.)
Utgivelsesår: 2010