Anne Mette Lindhjem Jacobsen

Anne Mette Lindhjem Jacobsen

Anne Mette Lindhjem Jacobsen er utdannet onkologisk sykepleier og cand.san. Hun arbeider som fagutviklingssykepleier ved Klinikk for kreft og kirurgi, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet.

Kreftsykepleie

Pasient, utfordring, handling
Anne Marie Reitan og Tore Kr. Schjølberg (red.)
Utgivelsesår: 2010