Synnøve Granlien

Synnøve Granlien

Synnøve Granlien er ansatt som onkologisk sykepleier ved Klinikk for kreft og kirurgi, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet.

Kreftsykepleie

Pasient, utfordring, handling
Anne Marie Reitan og Tore Kr. Schjølberg (red.)
Utgivelsesår: 2010