André Vågan

André Vågan

André Vågan er cand.polit. i sosialantropologi. Han har vært ansatt som universitetslektor og er i dag PhD-stipendiat ved høgskolen i Oslo, Senter for profesjonsstudier.

Engasjement og læring

Fagkritiske perspektiver på sykepleie
Herdis Alvsvåg og Oddvar Førland (red.)
Utgivelsesår: 2007