Anne Eikeland

Anne Eikeland

Anne Eikeland er høgskolelektor ved videreutdanningen i intensivsykepleie, Høgskolen i Oslo. Hun er utdannet intensivsykepleier og har embetseksamen i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo.

Intensivsykepleie

Tove Gulbrandsen og Dag-Gunnar Stubberud (red.)
Utgivelsesår: 2015