Bente Abrahamsen

Bente Abrahamsen

Bente Abrahamsen er dr.polit. i sosiologi. hun har arbeidet som forsker siden 1984, først ved Institutt for samfunnsforskning, og er i dag ansatt som seniorforsker ved høgskolen i Oslo, Senter for profesjonsstudier.

Engasjement og læring

Fagkritiske perspektiver på sykepleie
Herdis Alvsvåg og Oddvar Førland (red.)
Utgivelsesår: 2007