Jane Mikkelsen

Jane Mikkelsen

Jane Mikkelsen er engasjert som prosjektleder og seniorforsker ved Seksjon for forskning, utvikling og innovasjon ved IKT-avdelingen, Oslo Universitetssykehus HF, spesielt knyttet til elektronisk sykepleiedokumentasjon og elektronisk kurveprosjekt. Hun er utdannet anestesisykepleier og helsesøster og har videreutdanning i administrasjon, prosjektledelse, pedagogikk og veiledning. Hun har allsidig praksis innenfor hvert av disse områdene. I tillegg har hun mastergrad i helsefremmende og forebyggende arbeid og doktorgrad i praktisk pedagogikk med fokus på hvordan lære studenter forbedringskunnskap. Mikkelsen har arbeidet med kvalitetsforbedring siden 1990 og har undervist og veiledet på området. Hun har også ledet offentlig finansierte kvalitetsforbedringsprosjekter. Mikkelsen er lærebokforfatter og har publisert mange vitenskapelige artikler og presentasjoner både nasjonalt og internasjonalt.