Mai Britt Lindebjerg

Mai Britt Lindebjerg

Mai Britt Lindebjerg er høgskolelektor ved Høgskolen i Bergen. Hun har videreutdanning i anestesiologi, pedagogikk, veiledningspedagogikk og psykologisk krise- og stressbearbeiding. Lindebjerg har i mange år undervist og veiledet ambulansepersonell og studenter i grunn- og videreutdanning i sykepleie. I tillegg har hun drevet kursvirksomhet i offentlige og private bedrifter. Hun har lang erfaring med arbeid innenfor akuttmedisin, førstehjelp og hyperbar medisin, samt fra legevakt og operasjons- og oppvåkningsavdelinger i inn- og utland.

Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie

Sykepleieboken 1
Ellen Karine Grov og Inger Margrethe Holter (red.)
Utgivelsesår: 2015