Britt Hamre

Britt Hamre

Britt Hamre er utdannt jordmor og har oppnådd graden cand.polit. Hun er ansatt som førstelektor ved Høgskolen i Bergen.

Jordmorboka

Ansvar, funksjon og arbeidsområde
Anne Brunstad og Eva Tegnander (red.)
Utgivelsesår: 2010