Karen Louise Pedersen

Karen Louise Pedersen

Karen Louise Pedersen er sykepleier, anestesisykepleier og cand.san. Hun har arbeidet som sykepleier ved ulike avdelinger ved haukeland sykehus og har vært lærer ved haukeland sykepleierhøgskole og Betanien sykepleierhøgskole. I dag er hun førstelektor ved Diakonissehjemmets høgskole.

Engasjement og læring

Fagkritiske perspektiver på sykepleie
Herdis Alvsvåg og Oddvar Førland (red.)
Utgivelsesår: 2007