Ingfrid Kristoffersen

Ingfrid Kristoffersen

Ingfrid Kristoffersen er utdannet sykepleier og sykepleielærer. Som sykepleier har hun erfaring fra sykehus og sykehjem. Hun har vært ansatt som høgskolelærer ved Haraldsplass diakonale høgskole i Bergen i til sammen 20 år.

Engasjement og læring

Fagkritiske perspektiver på sykepleie
Herdis Alvsvåg og Oddvar Førland (red.)
Utgivelsesår: 2007