Kjell Arne Aarheim

Kjell Arne Aarheim

Kjell Arne Aarheim er sykepleier, intensivsykepleier og cand.polit. i helsefag. Han har mangeårig praksis som intensivsykepleier og som sykepleier og leder i sykehjem og hjemmesykepleie. Aarheim er i dag ansatt som førstelektor ved Diakonissehjemmets høgskole i Bergen. Han har blant annet vært redaktør og forfatter i en lærebok om hjemmesykepleie.

Engasjement og læring

Fagkritiske perspektiver på sykepleie
Herdis Alvsvåg og Oddvar Førland (red.)
Utgivelsesår: 2007