Kirsten Stig Müller

Kirsten Stig Müller

Kirsten Stig Müller er utdannet sykepleier. Siden 1997 har hun vært klinisk oversykepleier ved Videncentret for Sårheling, Bispebjerg Hospital, Region Hovedstaden, Danmark, og sykepleiefaglig konsulent ved samme sted fra 2003. Hun har deltatt i fl ere forskningsprosjekter om sårbehandling og er forfatter av en rekke publikasjoner om sårbehandling og sårpleie.