Randi Ervik

Randi Ervik

Randi Ervik er kriminolog og høgskolelektor. Hun er programansvarlig for videreutdanning i rusproblematikk ved Diakonhjemmet høgskole. Ervik har lang erfaring fra rusfeltet innenfor undervisning, skadereduksjon, kompetanseutvikling og forskning.

Helsehjelp til personer med rusproblemer

Stian Biong og Siri Ytrehus (red.)
Utgivelsesår: 2012