Olav Helge Angell

Olav Helge Angell

Olav Helge Angell er utdannet sosiolog og dr.polit. frå Universitetet i Oslo. Han er tilsett som professor ved Diakonhjemmet Høgskole. Han har vært studieleiar/fyrsteamanuensis ved Teologisk fakultet, Universitetet i Oslo (1995–96), og fyrsteamanuensis/prosjektstilling ved Universitetet i Agder (2006–07).

Kan institusjoner elske?

Samtidsessayer om diakonale virksomheter
Einar Aadland (red.)
Utgivelsesår: 2009