Ingrid Hage

Ingrid Hage

Ingrid Hage er daglig leder ved Odinsvei Bosenter, et sykehjem som drives av Aleris omsorg på oppdrag for Bergen Kommune. Hun er utdannet sykepleier med hovedfag i sykepleievitenskap og har tilleggsutdannelse fra USA i kontinuerlig forbedring av helsetjenesten. Hage har lang erfaring som sykepleier og avdelingsleder og har jobbet som veileder i kvalitetsforbedringsprosesser. Hun har mye undervisningserfaring og har jobbet tre år som instituttleder for videreutdanning innen sykepleie. Siden 2005 har hun jobbet innen eldreomsorgen med fokus på brukertilfredshet og pasientsikkerhet.