Ellen Karine Grov
© Foto: Anbjørg Kolaas

Ellen Karine Grov

Ellen Karine Grov er professor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for sykepleie, og professor II ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, Avdeling for helsefag. Hun er utdannet sykepleier, bedriftsøkonom, kandidat i sykepleievitenskap og dr.polit. Hennes doktorgradsavhandling handler om pårørendes pleie- og omsorgssituasjon overfor hjemmeboende kreftpasienter i palliativ fase. Postdoktorstudiene omhandlet helsen til eldre mennesker som hadde overlevd kreft. Grov leder flere forskningsprosjekter og har skrevet en rekke fagartikler og -bøker.

Øvelser i klinisk sykepleie (digital læringsressurs)

med case fra praksis
Cheetham, Dahl, Fossum m.fl.

Sentrale begreper og fenomener i klinisk sykepleie

Sykepleieboken 2
Anne Kari Tolo Heggestad og Unni Knutstad (red.)
Utgivelsesår: 2016

Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie, 5 utg., Brettbok

Sykepleieboken 1
Ellen Karine Grov og Inger Margrethe Holter (red.)
Utgivelsesår: 2015

Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie

Sykepleieboken 1
Ellen Karine Grov og Inger Margrethe Holter (red.)
Utgivelsesår: 2015

Komorbiditet i somatikk og psykiatri

Forståelse, betydning og konsekvenser
Alv A. Dahl og Ellen Karine Grov
Utgivelsesår: 2014

Psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom

Symptomer, diagnostikk og behandling
Alv A. Dahl, Trond F. Aarre og Jon Håvard Loge (red.)
Utgivelsesår: 2014

Kreftsykepleie

Pasient, utfordring, handling
Anne Marie Reitan og Tore Kr. Schjølberg (red.)
Utgivelsesår: 2010