Mette Ellingsen

Mette Ellingsen

Mette Ellingsen er ansatt ved Sykehuset Telemark HF, nyrepoliklinikken, der hun har oppfølgingsansvar for predialytiske pasienter, nyretransplanterte og hjemmehemodialysepasienter. Hun er klinisk spesialist i sykepleie og har lang og bred klinisk erfaring med pasienter med nyresykdom, blant annet fra hemodialyseavdeling, der hun også har vært ansatt som fagsykepleier. Ellingsen var med i en prosjektgruppe nedsatt av NSFFNS med mandat til å starte opp videreutdanning i sykepleie til pasienter med nyresykdom ved Høyskolen Diakonava i Oslo. Videreutdanningen startet opp i 2004.

Utøvelse av klinisk sykepleie

Sykepleieboken 3
Unni Knutstad (red.)
Utgivelsesår: 2013