Fanny Bruserud

Fanny Bruserud

Fanny Bruserud er enhetsleder ved Transplantasjonskirurgisk sengepost, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus HF. Hun er klinisk spesialist i sykepleie og har lang klinisk erfaring fra nyremedisinsk sengepost, dialyseavdeling og transplantasjonskirurgisk sengepost. Bruserud var med i en prosjektgruppe nedsatt av NSFFNS med mandat til å starte opp videreutdanning i sykepleie til pasienter med nyresykdom ved Høyskolen Diakonava i Oslo. Videreutdanningen startet opp i 2004.

Utøvelse av klinisk sykepleie

Sykepleieboken 3
Unni Knutstad (red.)
Utgivelsesår: 2013