Marit Hegg Reime

Marit Hegg Reime

Marit Hegg Reime er cand.polit. med hovedfag i sykepleievitenskap og arbeider som førstelektor ved Høgskolen i Bergen. Hun er utdannet sykepleier med videreutdanning i henholdsvis gastroenterologisk sykepleie, veiledning og kunnskapsbasert praksis. Reime har yrkeserfaring fra medisinske og kirurgiske sengeposter og har veiledet bachelorstudenter på gastrokirurgiske avdelinger i en årrekke. Hun er også fagansvarlig for videreutdanning i gastroenterologisk sykepleie ved Høgskolen i Bergen.

Utøvelse av klinisk sykepleie

Sykepleieboken 3
Unni Knutstad (red.)
Utgivelsesår: 2013