Line Volstad Melbye

Line Volstad Melbye

Line Volstad Melbye er fagutviklingssykepleier ved Seksjon for revmatologi, immunologi og infeksjonsmedisin ved Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus HF, der hun blant annet har ansvar for opplæring og veiledning av pasienter, studenter og nyansatte sykepleiere. Hun har også en sentral rolle i utarbeidelse og kvalitetssikring av prosedyrer og pasientinformasjon. Melbye er utdannet sykepleier og videreutdannet til helsesøster. Hun er godkjent som klinisk spesialist i sykepleie til pasienter med hiv-infeksjon og har lang klinisk erfaring med infeksjonspasienter.

Utøvelse av klinisk sykepleie

Sykepleieboken 3
Unni Knutstad (red.)
Utgivelsesår: 2013