Ingeborg Ulvund

Ingeborg Ulvund

Ingeborg Ulvund er høgskolelektor ved Høgskolen i Molde, der hun underviser på bachelorstudiet i sykepleie og på videreutdanning i kunnskapsbasert praksis. Ulvund er utdannet sykepleier og jordmor, hun har mellomfag i statsvitenskap og hovedfag i helsevitenskap. Hun har lang klinisk erfaring som sykepleier ved ulike somatiske avdelinger og som jordmor ved fødeavdeling og i kommunehelsetjenesten.

Utøvelse av klinisk sykepleie

Sykepleieboken 3
Unni Knutstad (red.)
Utgivelsesår: 2013

Jordmorboka

Ansvar, funksjon og arbeidsområde
Anne Brunstad og Eva Tegnander (red.)
Utgivelsesår: 2010