Elisabeth Østensvik

Elisabeth Østensvik

Elisabeth Østensvik er leder for forsknings-og utviklingsavdelingen (FoU) ved Utviklingssenter for sykehjem i Østfold, Glemmen sykehjem i Fredrikstad. Hun er utdannet sykepleier med hovedfag i helsefag fra Universitetet i Oslo. Østensvik har lang klinisk erfaring som sykepleier og fagutviklingssykepleier fra ortopedisk avdeling ved Sykehuset Østfold HF. Hun har tidligere vært ansatt som høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold, bachelorutdanningen i sykepleie, og som forlagsredaktør i Akribe AS.

Utøvelse av klinisk sykepleie

Sykepleieboken 3
Unni Knutstad (red.)
Utgivelsesår: 2013