Heidi A. Zangi

Heidi A. Zangi

Heidi A. Zangi, ph.d., er forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR), Diakonhjemmet sykehus, og førsteamanuensis ved Institutt for sykepleie og helse, Diakonhjemmet Høgskole. Hun er utdannet sykepleier og har doktorgrad i emnet livsstyrketrening, som er et gruppebasert mestringskurs for personer med kroniske og smertefulle tilstander. Zangi har i mange år arbeidet med kompetanseutvikling, veiledning og undervisning av sykepleiere og annet helsepersonell. Hennes forskning er spesielt relatert til læring og mestring hos personer med revmatiske sykdommer.

Psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom

Symptomer, diagnostikk og behandling
Alv A. Dahl, Trond F. Aarre og Jon Håvard Loge (red.)
Utgivelsesår: 2014

Utøvelse av klinisk sykepleie

Sykepleieboken 3
Unni Knutstad (red.)
Utgivelsesår: 2013