Live Kaasa

Live Kaasa

Live Kaasa er høgskolelektor ved Høgskolen i Telemark, fakultet for helse-og sosialfag. Hun er utdannet sykepleier med videreutdanning i intensivsykepleie og har embetseksamen i sykepleievitenskap. Kaasa har lang klinisk erfaring fra ulike intensiv-og oppvåkningsavdelinger, og også mange års erfaring med undervisning i sykepleie, både på bachelornivå og i videreutdanningene i anestesi-, intensiv-og operasjonssykepleie.

Utøvelse av klinisk sykepleie

Sykepleieboken 3
Unni Knutstad (red.)
Utgivelsesår: 2013