Elin Børøsund

Elin Børøsund

Elin Børøsund er ansatt som prosjektadministrator og p.hd.-kandidat innen e-helse ved Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning, Oslo universitetssykehus HF. Hun er utdannet sykepleier og har mastergrad i sykepleievitenskap. Børøsund har lang erfaring fra Rikshospitalets Seksjon for klinisk immunologi og infeksjonsmedisin, både som sykepleier, undervisningssykepleier og seksjonsoversykepleier.

Utøvelse av klinisk sykepleie

Sykepleieboken 3
Unni Knutstad (red.)
Utgivelsesår: 2013