Liv Wergeland Sørbye

Liv Wergeland Sørbye

Liv Wergeland Sørbye er utdannet sykepleier, cand.philol. og ph.d. Hun er ansatt ved Diakonhjemmets høgskolesenter. Har vært leder for Norsk Sykepleierforbunds faglig-etiske råd.

Kreftsykepleie

Pasient, utfordring, handling
Anne Marie Reitan og Tore Kr. Schjølberg (red.)
Utgivelsesår: 2010