Gerd Sylvi Sellevold

Gerd Sylvi Sellevold

Gerd Sylvi Sellevold er førstelektor ved Lovisenberg diakonale høgskole i Oslo. Hun er utdannet sykepleier, har videreutdanning i aldring- og eldreomsorg og er kandidat i sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo. Hennes forsknings- og fagutviklingsfelt er eldreomsorg, ernæringsarbeid og kompetanse- og fagutvikling, spesielt i sykehjem. Sellevold har publisert vitenskapelige artikler, fagartikkel og rapporter innenfor disse fagområdene.

Øvelser i klinisk sykepleie (digital læringsressurs)

med case fra praksis
Cheetham, Dahl, Fossum m.fl.

Kvalitetsarbeid i helsetjenester til eldre

Ådel Bergland og Ingunn Moser (red.)
Utgivelsesår: 2013