Randi Skår

Randi Skår

Randi Skår er leder ved Senter for diakoni og profesjonell praksis, Diakonhjemmet Høgskole, der hun også er programansvarlig for ph.d.-utdanningen. Skår er utdannet sykepleier og pedagog og har doktorgrad i pedagogikk. Hun har lang erfaring med undervisning i sykepleierutdanning og har gjennom sitt FoU-arbeid hatt særlig søkelys på praksislæring i utdanningen, overgang mellom utdaning og yrke og læring i arbeidet.

Kvalitetsarbeid i helsetjenester til eldre

Ådel Bergland og Ingunn Moser (red.)
Utgivelsesår: 2013

Engasjement og læring

Fagkritiske perspektiver på sykepleie
Herdis Alvsvåg og Oddvar Førland (red.)
Utgivelsesår: 2007