Per Nortvedt

Per Nortvedt

Per Nortvedt er utdannet anestesisykepleier (1983).

Han er ansatt som professor ved Senter for medisinsk etikk, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo og professor II ved Høgskolen i Oslo, avdeling for sykepleierutdanning.

Nødvendige omveier

En vitenskapelig antologi til Kari Martinsens 70-årsdag
Herdis Alvsvåg, Ådel Bergland og Oddvar Førland (red.)
Utgivelsesår: 2013

Anestesisykepleie

Inger Liv Hovind (red.)
Utgivelsesår: 2011