Torkjell Sollesnes

Torkjell Sollesnes

Torkjell Sollesnes er høgskolelektor ved Høgskolen i Sogn og Fjordane. Han er utdannet allmennlærer, har videreutdanning innen spesialpedagogikk, religionshistorie og musikk, og hovedfag i pedagogikk. Sollesnes er ansatt som førstelektor ved Avdeling for samfunnsfag, Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF). Han underviser i pedagogikk innen barnevern - og vernepleierutanningene, har mange års erfaring som lærer i grunnskolen, spesialpedagog i PPT og studieleder ved barnevernutdanningen.
Han har tidligere publisert forsknings- og fagartikler innen pedagogikk og spesialpedagogikk, og utgitt to fagbøker.

Oppvekst og miljø

Barn og unges utvikling
Kirsten Flaten og Torkjell Sollesnes
Utgivelsesår: 2016

Pedagogikk for sosialfagene

Torkjell Sollesnes
Utgivelsesår: 2013