Inger Marie Lid

Inger Marie Lid

Inger Marie Lid, p.Hd., er utdannet pedagog og teolog. Hun er ansatt som førsteamanuensis ved Fakultet for helsefag, Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun underviser i vitenskapsteori og etikk på masterutdanningen for rehabilitering.

Universell utforming

Verdigrunnlag, kunnskap og praksis
Inger Marie Lid
Utgivelsesår: 2013

Universell utforming

Verdigrunnlag, kunnskap og praksis
Inger Marie Lid
Utgivelsesår: 2013