Jens Barland
© Jan T. Øverstad / Høgskolen i Gjøvik

Jens Barland

Jens Barland er førsteamanuensis i medieledelse og innovasjon ved NTNU. Hans doktorgrad omhandler skjæringspunktet mellom journalistikken og det kommersielle, med eksempler fra VG og Aftonbladet. Hans spesialfelt er forretningsutvikling i redaksjonelle medier og digital publisering.

Entreprenørskap og ledelse i media

Robert W. Vaagan og Jens Barland (red.)
Utgivelsesår: 2015

Innovasjon og verdiskaping i lokale medier

Lisbeth Morlandstø og Arne H. Krumsvik (red.)
Utgivelsesår: 2014

Medieøkonomi

Konflikt og samspill
Tor Bang og Mona K. Solvoll (red.)
Utgivelsesår: 2014