Hilde Henriksen Waage
© Universitetet i Oslo

Hilde Henriksen Waage

Hilde Henriksen Waage er professor i historie ved Universitetet i Oslo (UiO) og seniorforsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO). Hun har publisert en rekke bøker og artikler nasjonalt og internasjonalt om Norges forhold til Israel, Oslo-prosessen og årsakene til konfliktene mellom Israel, palestinerne og de omkringliggende arabiske statene. Hun fikk i 2013 Sverre Steen-prisen for fremragende formidling av historie for sin bok om konflikt og stormaktspolitikk i Midtøsten.

Fredsmegling i teori og praksis

Mona Fixdal (red.)
Utgivelsesår: 2016

Krig og fred i det lange 20. århundre

Hilde Henriksen Waage, Rolf Tamnes og Hanne Hagtvedt Vik (red.)
Utgivelsesår: 2013

Konflikt og stormaktspolitikk i Midtøsten

Hilde Henriksen Waage
Utgivelsesår: 2013