Anniken Hagelund
© Institutt for samfunnsforskning

Anniken Hagelund

Anniken Hagelund er sosiolog og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo.

For mange på trygd?

Velferdspolitiske spenninger
Ann-Helén Bay, Anniken Hagelund og Aksel Hatland (red.)
Utgivelsesår: 2015

Sykefraværets politikk

Trygdeordningen som ikke lot seg rikke?
Anniken Hagelund
Utgivelsesår: 2015

Sykefraværets politikk

Trygdeordningen som ikke lot seg rikke?
Anniken Hagelund
Utgivelsesår: 2014